Život ve středověku - 7. třída ZŠ

 

 

 
 
Správné odpovědi: 1 a,  2 c,  3 a,  4 d,  5 b,  6 c,  7 a,  8 d,  9 b,  10 c