Seznam použité literatury

 

 • Bednaříková, Jarmila – Kysučan, Lubor – Fejfušová, Marie: Dějepis pro 6. ročník. Pravěk, Starověk. Brno, Nová škola 2013.
 
 • Vykoupil, Libor – Antonín, Robert – Fejfušová, Marie: Dějepis pro 7. ročník. Středověk, Počátky novověku. Brno, Nová škola 2008.
 
 • Čapka, František – Vykoupil, Libor: Dějepis pro 8. ročníkNovověk. Brno, Nová škola 2009.
 
 • Čapka, František: Dějepis pro 9. ročník. Novověk, moderní dějiny. Brno, Nová škola 2010.
 
 • Čapek, Vratislav – Pátek, JaroslavSvětové dějiny I. Praha, Fortuna 1991.
 
 • Čapek, Vratislav – Pátek, Jaroslav - Zwettler, OttoSvětové dějiny II. Praha, Fortuna 1991.
 
 • Čornej, Petr – Čornejová, Ivana – Parkan, František - Kudrys, Milan: Dějepis pro střední odborné školy. Praha, SPN 2002.
 
 • Kraus, Jiří a kol.: Nový akademický slovník cizích slov. Praha, Academia 2005.
 
 • Odehnal, Petr: Dějepis 7. Olomouc, Prodos 2005.
 
 • Burešová, Jana: Dějepis 9. Olomouc, Prodos 2004.
 
 • Mikulenková, Linda: Dějepis 6. Olomouc, Prodos 2016.
 
 • Válková, Veronika: Dějepis 6, pravěk a starověk. Praha, SPN 2018.
 
 • Grünhutová, Petra - Jindráčková, Michaela - Mácha, Petr: Hravý dějepis 6 - Pravěk a starověk. Praha, Taktik 2015.
 
 • Machala, Lubomír a kol.: Panorama české literatury. Olomouc, Rubico 1994.
   
 • Augusta, Pavel - Honzák, František: Dějiny starověkého Řecka a Říma. Praha, Albra 2000.
 
 • Picková, Dana - Kubů, Naďa: Dějiny středověku a raného novověku - I. díl. Praha, Albra 2005.
 
 • Augusta, Pavel - Honzák, František - Pečenka, Marek: Dějiny novověku - I. díl. Olomouc, Práce 1996. 
 
 • Augusta, Pavel - Honzák, František - Pečenka, Marek: Dějiny novověku - II. díl. Olomouc, Práce 1997. 
 

Internetové zdroje:

 • https://pixabay.com/
 • https://www.wikipedia.org/
 • https://ssjc.ujc.cas.cz/
 • https://www.dumy.cz/