Vznik Československa - 9. třída ZŠ

 

 

 
 
Správné odpovědi: 1 d,  2 c,  3 a,  4 b,  5 d,  6 c,  7 b,  8 d,  9 a,  10 c