Všeobecný přehled 1 - 1. ročník SŠ

 

 

 
 
Správné odpovědi: 1 c,  2 a,  3 d,  4 c,  5 b,  6 c,  7 a,  8 d,  9 a,  10 c