Velká Morava - 7. třída ZŠ

 

 

 
 
Správné odpovědi: 1 a,  2 d,  3 c,  4 b,  5 c,  6 d,  7 a,  8 b,  9 d,  10 d