Svět po roce 1945 - 9. třída ZŠ

 

 

 
 
Správné odpovědi: 1 b,  2 c,  3 a,  4 b,  5 d,  6 a,  7 c,  8 d,  9 b,  10 a