Starověký Řím - 1. ročník SŠ

 

 

 
 
Správné odpovědi: 1 c,  2 b,  3 d,  4 c,  5 a,  6 d,  7 b,  8 c,  9 c,  10 d