Starověký Řím 1 - 6. třída ZŠ

 

 

 
 
Správné odpovědi: 1 a,  2 d,  3 b,  4 c,  5 d,  6 b,  7 a,  8 b,  9 d,  10 c