Starověk - 1. ročník SŠ

 

 

 
 
Správné odpovědi: 1 d,  2 a,  3 c,  4 c,  5 d,  6 a,  7 c,  8 d,  9 b,  10 a