Starověké Řecko 2 - 1. ročník SŠ

 

 

 
 
Správné odpovědi: 1 d,  2 c,  3 a,  4 b,  5 a,  6 d,  7 c,  8 d,  9 a,  10 b