Starověké Řecko - 1. ročník SŠ

 

 

 
 
Správné odpovědi: 1 d,  2 d,  3 c,  4 a,  5 c,  6 b,  7 c,  8 d,  9 a,  10 b