Starověké Řecko 1 - 6. třída ZŠ

 

 

 
 
Správné odpovědi: 1 a,  2 c,  3 b,  4 d,  5 c,  6 a,  7 b,  8 d,  9 b,  10 a