Starověk 2 - 6. třída ZŠ

 

 

 
 
Správné odpovědi: 1 d,  2 b,  3 a,  4 d,  5 b,  6 c,  7 a,  8 d,  9 c,  10 a