Raný středověk - 7. třída ZŠ

 

 

 
 
Správné odpovědi: 1 d,  2 b,  3 a,  4 b,  5 d,  6 a,  7 c,  8 a,  9 b,  10 d