1. světová válka 1 - 9. třída ZŠ

 

 

 
 
Správné odpovědi: 1 c,  2 d,  3 a,  4 b,  5 c,  6 a,  7 d,  8 c,  9 b,  10 d