Přemyslovci 2 - 2. ročník SŠ

 

 

 
 
Správné odpovědi: 1 d,  2 d,  3 c,  4 a,  5 b,  6 c,  7 b,  8 d,  9 c,  10 a