Přemyslovci - 7. třída ZŠ

 

 

 
 
Správné odpovědi: 1 a,  2 d,  3 c,  4 b,  5 d,  6 a,  7 b,  8 c,  9 d,  10 b