Opakování učiva 2 - 9. třída ZŠ

 

 

 
 
Správné odpovědi: 1 d,  2 c,  3 a,  4 c,  5 a,  6 d,  7 b,  8 a,  9 c,  10 a