Opakování učiva 3 - 8. třída ZŠ

 

 

 
 
Správné odpovědi: 1 b,  2 d,  3 a,  4 a,  5 b,  6 d,  7 c,  8 a,  9 b,  10 d