Opakování učiva 2 - 8. třída ZŠ

 

 

 
 
Správné odpovědi: 1 c,  2 a,  3 d,  4 c,  5 b,  6 a,  7 d,  8 a,  9 c,  10 b