Opakování učiva 3 - 6. třída ZŠ

 

 

 
 
Správné odpovědi: 1 a,  2 c,  3 d,  4 b,  5 a,  6 a,  7 c,  8 c,  9 d,  10 c