Opakování učiva 3 - 4. ročník SŠ

 

 

 
 
Správné odpovědi: 1 c,  2 a,  3 b,  4 d,  5 c,  6 b,  7 a,  8 b,  9 a,  10 b