Opakování učiva 2 - 4. ročník SŠ

 

 

 
 
Správné odpovědi: 1 a,  2 b,  3 c,  4 d,  5 c,  6 d,  7 a,  8 b,  9 c,  10 d