Opakování učiva 2 - 3. ročník SŠ

 

 

 
 
Správné odpovědi: 1 c,  2 a,  3 b,  4 d,  5 c,  6 b,  7 d,  8 a,  9 d,  10 c