Opakování učiva 1 - 3. ročník SŠ

 

 

 
 
Správné odpovědi: 1 d,  2 a,  3 b,  4 c,  5 c,  6 a,  7 d,  8 a,  9 b,  10 c