Opakování učiva 2 - 2. ročník SŠ

 

 

 
 
Správné odpovědi: 1 a,  2 c,  3 d,  4 b,  5 a,  6 d,  7 b,  8 c,  9 a,  10 d