Opakování učiva 1 - 2. ročník SŠ

 

 

 
 
Správné odpovědi: 1 b,  2 b,  3 c,  4 d,  5 c,  6 d,  7 a,  8 c,  9 d,  10 b