Opakování učiva 2 - 1. ročník SŠ

 

 

 
 
Správné odpovědi: 1 b,  2 d,  3 a,  4 c,  5 a,  6 a,  7 b,  8 d,  9 c,  10 c