Opakování učiva 1 - 9. ročník ZŠ

 

 

 
 
Správné odpovědi: 1 c,  2 a,  3 d,  4 c,  5 b,  6 d,  7 c,  8 a,  9 b,  10 c