Opakování učiva 1 - 8. třída ZŠ

 

 

 
 
Správné odpovědi: 1 c,  2 a,  3 d,  4 b,  5 a,  6 d,  7 c,  8 b,  9 a,  10 d