Opakování učiva 1 - 6. ročník ZŠ

 

 

 
 
Správné odpovědi: 1 b,  2 c,  3 d,  4 a,  5 d,  6 a,  7 c,  8 b,  9 c,  10 a