Opakování učiva 1 - 7. třída ZŠ

 

 

 
 
Správné odpovědi: 1 a,  2 b,  3 d,  4 c,  5 a,  6 d,  7 c,  8 b,  9 a,  10 d