Opakování učiva 3 - 3. ročník SŠ

 

 

 
 
Správné odpovědi: 1 b,  2 a,  3 c,  4 d,  5 b,  6 c,  7 a,  8 d,  9 b,  10 c