Národní obrození - 8. třída ZŠ

 

 

 
 
Správné odpovědi: 1 a,  2 d,  3 c,  4 b,  5 c,  6 a,  7 d,  8 a,  9 b,  10 c