Meziválečné Československo - 4. ročník SŠ

 

 

 
 
Správné odpovědi: 1 a,  2 c,  3 d,  4 c,  5 b,  6 a,  7 d,  8 c,  9 b,  10 a