Kultura první republiky - 9. třída ZŠ

 

 

 
 
Správné odpovědi: 1 b,  2 c,  3 a,  4 d,  5 b,  6 c,  7 a,  8 d,  9 c,  10 b