Homér – Ílias a Odysseia - 1. ročník SŠ

česká literatura

1. Ve kterém století vznikly tyto slavné eposy, jejichž autorství bývá tradičně připisováno Homérovi?

2. Jaký časový úsek z desetiletého obléhání Tróje líčí epos Ílias?

3. Která trojice de facto zavinila Trójskou válku?

4. Který z bohů NESTÁL ve válce na straně Řeků?

5. Jak se jmenuje řecký bojovník, který v průběhu boje kopím zranil boha války Área?

 

6. A jak se jmenuje řecký bojovník, který si vypůjčil zbroj od svého přítele Achillea a nakonec byl v boji zabit trójským hrdinou Hektórem?

7. Jak se jmenuje nymfa, která Odyssea zdržuje sedm let na svém ostrově a slibuje mu nesmrtelnost, pokud si ji vezme za ženu?

8. Který bůh byl otcem jednookého Kyklopa jménem Polyfémos?

9. Jak se jmenují lidožraví obři, kteří zničili jedenáct z dvanácti Odysseových lodí a jejich posádky snědli?

10. Jaké je jméno Odysseova syna?