Francouzská revoluce a Napoleon - 8. třída ZŠ

 

 

 
 
Správné odpovědi: 1 c,  2 a,  3 d,  4 b,  5 a,  6 c,  7 d,  8 c,  9 a,  10 b