Druhá světová válka - 9. třída ZŠ

 

 

 
 
Správné odpovědi: 1 c,  2 d,  3 a,  4 b,  5 d,  6 c,  7 a,  8 b,  9 a,  10 c