České baroko - 3. ročník SŠ

 

 

 
 
Správné odpovědi: 1 a,  2 b,  3 d,  4 c,  5 d,  6 c,  7 a,  8 a,  9 c,  10 d